Friday, 15 July 2016

holy ghost

 în fiecare dimineaţă, la un sfert de oră după patru, păsările încep să cânte. pleoapele noastre parcă susţin greutatea văzduhului. vara se naşte în furtuni şi ceruri învineţite, în jurnale regăsite şi prieteni pe jumătate uitaţi.
 stăm în faţa aceleaşi ferestre şi privim ramurile copacilor zbătând-se , frunzele tremurând şi greierii torcând, la fel ca şi în celelalte veri dinaintea acesteia. sub lumina felinarelor.cutreierăm fără sens străzile unui oraş pe care încă îl cunoaştem, oricât ne-am străduit să ni-l ştergem din gânduri. zărim năluci la fiecare pas. nopţile ni le petrecem urmărind umbrele de pe pereţi. ne imaginăm cum ar fi să ne înghită întunericul cerului şi să ne preschimbe în stele. orice formă de viaţă ar fi la ani lumină depărtare.
 singurătatea ne străbate ca o coloană de fum. am uitat cât de grea se simte absenţa cuiva dintr-o cameră. iubim ce ne lipseşte ca pe o parte din însăşi structura noastră. când nu putem dormi, ne îmbrăţişăm strâns coastele. tot ce mai avem e focul mocnind şi locul în care sperăm să ajungem. în final, oricum ne trezim mereu copleşiţi de flăcări.

2 comments: