Tuesday, 12 January 2016

novocaine

  întotdeauna am putut locui în reverii. am reuşit a descoase aripi. am reuşit a împleti lumi. m-am plimbat în călătorii lungi, în spatele maşinii, fără trecut, fără viitor, numai luna şi stelele licărind în urma mea. m-am întrupat în lumina ce foşnea printre perdele, dimineaţa devreme, atunci când visele sunt mai însufleţite şi oamenii mai fragili. mi-am filtrat gândurile în visele lor. în largul cerului, m-am prăbuşit odată cu perseidele ca într-o mare. mi-am simţit inima fremătând prin rândurile cărţilor şi, pentru câteva ore, am putut fi oricine. m-am plimbat prin muzee şi mi-am simţit oasele tremurând odată cu inspiraţia. am simţit emoţii răbufnind acolo unde constelaţiile mi-erau de ani amorţite. am fost totul. apoi am fost nimic.
  
  acolo, iarna nu se întâmplă din nou şi din nou. acolo, am pulsaţii în spatele coastelor. acolo, universul nu e făcut din atomi. e ţesut din poveşti. iar eu sunt una din ele.

Friday, 8 January 2016

mythology of longing

 Remember me, I whisper. Our hands press against each other hard enough to bruise. Your fingertips bury themselves in mine like a promise. We’ve built an entire mythology of longing and sleepless nights.

 You’re pulling back. You’re telling me about storms and skinned knees and all of them resemble the blackest parts of me. But I only want to save myself, and to save you and to reach home. I’m tired of being on the run , like a fugitive running away from something disgraceful and half-forgotten. We’re ghosts, we’re rising scars , drifting away like dust. It’s a fitting punishment for a monster – to hold a loved one in its arms knowing it would pass months until they will see each other again.

  Maybe if I was a different person. Maybe if the world willed it. Instead, we’re half a country away, only the starless sky between us. Please, unroot me from my longing.  The rooms I am in are so lonely, they beg for your haunting. My darkness begs for your hands. It can even trace history. Here was hurt. Here was love. Here was us, in the middle of creation.