Monday, 29 December 2014

dig my shallow grave.

 Du-mi năluca palidă în braţe până la groapă. Vreau să-mi simţi cea din urmă bătaie de inimă, să-mi încălzeşti trupul rece cu răsuflarea ta. Acoperă-mi vânătăile înflorite pe coapse cu gura ta. Sărută-mi buzele de porţelan şi împreunează-mi mâinile pe pieptu-mi rigid. Împleteşte-mi flori sângerânde printre cosiţele de păr şi coboară-mi oasele frânte în mormânt. Răsfiră bulgări de pământ şi mucegai pe chipul pe care odată l-ai cunoscut. Scaldă-mă în întuneric. Îngroapă-mă ca pe cel mai nepreţuit avut.

 Mi-e frig. Vreau să te întinzi lângă mine, să adormim în ţărână, îmbrăţişaţi în moarte. Dar deja te îndepărtezi, iar eu nu mai am putere să te chem înapoi. Glasul îmi tremură slab, şovăitor, sufocat. Strigătul meu e acoperit de tânguirea bufniţelor şi scârţâitul coroanelor de pe mormânt. Plămânii mei inspiră pământ şi regrete. Nu te mai pot vedea, pleoapele-mi sunt zdrobite sub ţărână.


 M-ai îngropat în uitare. M-ai cufundat într-un colt al minţii, ca pe un gând trecător, şi nu te-ai mai întors. Sunt fantoma care te bântuie. Am rămas doar o reminiscenţă, o cicatrice ce-ţi spintecă memoria în nopţile târzii, când remuşcarea e prea puternică ca s-o mai poţi reţine, iar mormântul prea slab ca să mă ţină în frâu. 

Sunday, 21 December 2014

a little death

 Târziu, mult prea târziu, îşi îngropă buzele în părul ei. Simţi atingerea rece a fulgilor împletiţi în suvitele ei, şi abia atunci îşi realiză lacrimile scurse, modelate aproape imediat în gheaţă. Voia să-i acopere trupul cu al său, să-i încălzească mâinile albe, să-i sărute obrajii încremeniţi, dar nu izbutea să-şi mişte degetele. Reuşi doar să o strângă mai tare în îmbrăţişare, agăţându-se de ea, contopindu-se cu ea în faţa furtunii.

 Buzele ei purpurii păreau dantelate cu zăpadă. Venele-i pulsau, străbâtându-i pleoapele în ecouri. Mirosea a frig şi a regrete. Privirea ei, odată atât de însufleţită, îşi înceţoşase constelaţiile. Numai respiraţia ei, rapidă şi tulburată, dădea glas fricii ei. Se trezi încercând să-i memoreze chipul, contorul omoplaţilor, tumultul inimii ei, părul moale, dar imaginile îi alunecau mereu din minte, prăbuşindu-se în zăpada ce se înălţa în jurul lor. Dar asta nu-l împiedică să se străduiască.

  Fără să-şi dea seama, adormi în pieptul ei, sub coaste, dându-şi ultima suflare în bătăile inimii ei. Sfârşitul îi găsi cuprinşi unul în celălalt, palizi şi încremeniţi ca într-o amintire.

Friday, 5 December 2014

falling

it’s 3:20 AM
and her mind wanders.
she thinks about
blood dripping
and cigarette smoke rising
bitter, graceful, lethal.
she thinks about the past,
a ghost that’s haunting her,
following her,
breathing her.
she thinks about
the void
that was once her heart
and she decides
it's better this way.

now it’s 4 AM;
she’s at the edge of the world,
at the edge of things
and she thinks about
letting go.
she thinks about
falling.

Thursday, 4 December 2014

froid

"I love winter,” he remarked one day. 
"Why?" she asked. 
“It gives me an excuse to be cold and distant, without anyone caring."