Thursday, 23 January 2014

atlas

 Câteodată mă întreb dacă mă auzi.

 Pentru că eu te regăsesc adesea. E ca şi când ai un refugiu prin adâncurile minţii mele. Ai rămas doar o nălucă ce-mi străbate fugitiv conştiinţa. Când scriu, te simt respirând, reverberând printre fraze. Nopţile-s împovărate de revenirea ta ; dimineţile te pierd din nou şi din nou. Ne-a fost dat să ne întâlnim, dar cu ce preţ ?

 Te-am iubit, cândva. Mi-ai fost puls, ai fost sângele ce-mi alerga prin vene.  Cu condeiul în mână, ochii tăi se înfiorează precum stelele în străfundul cerului. Răsuflarea ta caldă îmi alină obrazul ; o recunosc după şovăiala firavă, dar hotărâtă. Te apleci, îmi priveşti foile scrise, rupte, mototolite, aruncate. Tu ai fost singurul căruia i-am arătat lumile mele ; scrisul era trăsătura noastră umană. Şi mi te imaginez spunând : Încă trăieşti acolo, după tot acest timp ?

 Nu. Te aud , te port în gânduri. Trăiesc în tine.  Dar ce putere au cuvintele dacă eu nu te pot avea înapoi ? 

Saturday, 18 January 2014

exposure ;

Cu ţigara atârnându-i printre degete, zace întinsă pe patul ei. Gândurile ei , esenţa a ceea ce era ea , pe toate la auzea ca de la mare adâncime. În majoritatea timpului doar lâncezea într-o amorţeală rece, inconştientă de trecerea minutelor. Nu ştie cine este. Nu doreşte să afle. Mintea ei e o busolă frântă, iar sufletul o lume rătăcită.
 Nu are niciun răspuns. Nu-şi găseşte locul în trupul acela zdrelit, în inima aceea la fel de friguroasă precum un miez de iarnă.
 Iese pe balcon, cu plămânii invadaţi de fum şi mirosul sărat al lacrimilor. Priveşte către cer. O cunoaşte de multă vreme. E singurul lucru care nu s-a schimbat de când era mic copil şi era în siguranţă. Stelele erau ca o hartă, indicându-i drumul pe care venise şi încotro se îndrepta. Îşi întinse mâinile către el, dorindu-şi să se desprindă de ea însăşi, din străina care devenise.  
 Se apleacă peste balustradă şi priveşte în jos, unde luminile dezvăluie oraşul cu oameni pustii. Nu mai are niciun farmec să se uite la el acum. Ştie că nimeni de acolo nu o mai aşteaptă.